Nieuws

Wij zoeken Collega’s !

Voor meer informatie, zie pagina vacatures

Coronavirus

De situatie rondom het coronavirus verandert nog iedere dag. We volgen de adviezen van het RIVM op. Dit houdt in voor de Stroezelhut:

  • Wij enkel noodzakelijke contacten hebben in het kader van onze zorgverlening.
  • Medewerkers die contact zijn van bewezen corona-patiënten mogen werken zolang ze GEEN respiratoire klachten hebben (bij eerste verkoudheidsklachten stoppen met werken!). Hoog-risicocontacten (=gezinscontacten van COVID-19 patiënten) blijven altijd thuis
  • Wij omgevingsmaatregelen aanscherpen zoals routine schoonmaak en frequent reinigen gebruikte oppervlaktes (telefoons, deurklinken, toetsenborden).
  • Wij het belang van persoonlijke hygiënemaatregelen blijven benadrukken (o.a. handhygiëne, hoesthygiëne  en wij geen handen schudden)
  • Cliënten die huisgenoot zijn van een patiënt met COVID-19 en/of mensen die in gebieden  zijn geweest waar het coronavirus heerst en verkoudheidsklachten of koorts > 38 graden hebben wordt geadviseerd om niet naar de Stroezelhut te komen.
  • Cliënten / medewerkers met koorts > 38 graden en/of ernstige acute luchtwegklachten worden geadviseerd om thuis te blijven (tot 24-uur klachtenvrij)
  • Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen deze hier worden weergegeven.