Soesa Systeem

Implementatie van het Soesa Systeem staat gepland voor 2024/2025

Wat is het Soesa Systeem? Het Soesa Systeem kan worden gebruikt om diagnostiek in beeld te brengen bij cliënten met een VG ,autisme en complexe casuïstiek. Praktisch gezien is het een dynamische puzzel, waarmee hulpverleners beter inzicht krijgen in de koppeling tussen theorie en praktijk. Er wordt met het Soesa Systeem een vertaalslag gemaakt op individueel clientniveau. Het beeld wat ontstaat geeft inzichten in de moeilijke vertaling van diagnostische terminologie en brengt het disharmonisch profiel in beeld. Door praktische voorbeelden aan diagnostische termen te koppelen lukt het een begrijpelijke taal te spreken. Uiteindelijk ontstaat het inzicht in de client en komt de balans tussen kunnen en aankunnen helder in beeld.

Het Soesa Systeem is ontwikkeld in de praktijk tijdens de begeleiding van cliënten met VG, autisme en complexe casuïstiek. Veelal kwam hier naar voren dat het niet begrijpen van diagnostische gegevens én deze om kunnen zetten in de praktijk ernstig probleemgedrag kon teweegbrengen en/of in stand houden. Overschatting bleek een van de grote oorzaken te zijn die resulteerde in probleemgedrag.

Door telkens de puzzel te leggen op de 7 pijlers van het Soesa Systeem en dit praktisch te kunnen vertalen naar hulpverleners kregen we succesverhalen. Het lukt hulpverleners steeds beter om op het juiste niveau aan te sluiten en de vertaalslag te maken tussen kunnen en aankunnen, waardoor de kwaliteit van zorg zich positief ontwikkelt.

Trainingen in company

De training bestaat uit:

Bijeenkomst 1: Introductie en kennismaking Soesa systeem en ingebrachte casus

Bijeenkomst 2: Implementatie naar de praktijk, formuleren van doelen

Duur: 2-2,5 uur

Aantal: 2-10 personen